Norgeslykten.no strever etter å, i samarbeid med våre leverandører, tilby de beste garantiene i bransjen og samtlige varer hos Norgeslykten er derfor omfattet av garantier. Vi gir full garanti på alle produkter i henhold til kjøpsloven. Du som kunde skal føle deg trygg når du handler hos oss. I de tilfeller hvor du selv har forårsaket skaden som f.eks. ved feilmontering eller feilhåndtering, vil Norgeslykten.no ikke ta ansvaret for ditt produkt. Du må selv dekke alle kostnader som Norgeslykten.no vil ha med dette. Ta alltid vare på fakturaen, da den vil fungere som garantibevis. Om du har betalt på annet vis må du ta vare på kvitteringen som du får via epost i forbindelse med at varen leveres, da den fungerer som garantibevis i disse tilfeller.

Reklamasjon

Om kjøperen oppdager kvalitetsfeil på leverte varer ber vi kunden kontakte Norgeslykten.no snarest via epost post@norgeslykten.no slik at vi kan rette feilen. I de tilfeller hvor varen byttes ut er det kundens ansvar å få returnert den defekte varen. En retur som oppstår på bakgrunn av en reklamasjon bekostes av norgeslykten.no.

Ved eventuelle synlige eller skjulte skader behøver vi fotodokumentasjon på skaden. Om du vil gjennomføre en reklamasjon, vennligst kontakt oss via epost til post@norgeslykten.no

Andre garantispørsmål kan stilles til kundeservice.

Skulle du få levert feil varer ber vi deg kontakte kundeservice så fort som mulig. Feil plukkede varer må ikke monteres eller åpnes. I så fall anses kunden å ha godkjent leveransen. Dette gjelder ikke ved omstendigheter som gjør at det først ved montering er mulig å se at det er feil vare som er levert. I disse tilfeller kommer vi til å rette opp i feilen.

Force Majeure

Norgeslykten.no kan ikke holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av visse forpliktelser når dette skyldes slike befriende omstendigheter som beskrevet nedenfor. Dette gjelder også om omstendighetene forhindrer, vanskeliggjør eller forsinker fullførelsen.

Befriende omstendigheter er blant annet tiltak eller unntak fra myndigheter, ny eller endret lovgivning, konflikt på arbeidsmarkedet, blokader, brann, oversvømmelse, sabotasje eller ulykker av større omfatning. I force majeure inngår myndigheters avgjørelser som påvirker marked og produkter negativt, f.eks. avgjørelser om advarselstekster, salgsforbud med mer eller en unormal nedgang i markedet.

Tvist

Tvist løses gjennom forbrukerrådet eller av norsk domstol etter norsk lov.

Angrerett

For privatpersoner gjelder angrerettloven. I følge angrerettloven har kunden rett til å angre på sitt kjøp, uten å måtte angi en grunn, innen 14 dager etter mottagelse av vare og utfylt angrerettskjema. Skal angreretten benyttes så gjelder denne på kjøpet i sin helhet. Om angreretten benyttes står kunden selv for returfrakten.

Angrerettloven inneholder restriksjoner når det kommer til tilvirkningskjøp. Etter lovens § 11 annet ledd løper fristen fra de påkrevde opplysninger er mottatt. I tråd med lovens § 16 kan det avtales at produksjon påbegynnes før angreretten går ut, men skulle kunde da velge å benytte seg av angreretten må kunden selv betale alle påløpte kostnader så langt.

Angreretten gjelder kun for privatpersoner. Er du usikker på hvilke produkter som ikke omfattes av den generelle angreretten ber vi deg kontakte kundeservice eller epost.

Når kunden handler på Norgeslykten.no godtar man de generelle kjøpsbetingelsene ved bestilling og det godkjennes da at produksjon av denne typen varer påbegynnes.

Skal angreretten påberopes gjelder følgende:

Gi beskjed til vår kundeservice innen 14 dager etter du har mottatt varen og utfylt angrerettskjema.

Du har som kunde rett til å undersøke varen du har tatt imot før en eventuell avgjørelse om retur tas. Undersøkelsen skal gjøres med forsiktighet og skal ikke være mer omfattende enn nødvendig da varen skal returneres i uforandret stand. Vi ber deg om å returnere varen i originalforpakningen. Ordren skal også returneres komplett om ingenting annet er avtalt mellom Norgeslykten.no og kunden.

Norgeslykten.no kan debitere kunden for eventuelle ekstra kostnader som følger av ikke-komplette returer, alternativt nekte å akseptere returen.

Ta alltid vare på følgeseddelen til returen er godkjent av Norgeslykten.no.

Ved retur fra kunde til oss står kunden ansvarlig for skader som kan oppstå under transporten.

Om du ikke er treffbar ved levering av din bestilling debiteres du for de kostnader som oppstår. Dette gjelder også pakker som leveres til utleveringssted og som ikke blir hentet. Du debiteres kostnader for respektive produktgrupper som går i retur samt 99kr i handling gebyr.