Hvordan virker ozonbehandling mot vond lukt?

Har du hatt, eller har en bil med skikkelig inngrodd lukt, som har satt seg over tid, vet du sikkert at det å fjerne lukta er ikke gjort på 1-2-3. En ozon maskin er ingen snarvei til suksess, men snarere årsaken til fullstendig suksess. En god ozon maskin kan klare å fjerne all lukt i selv store rom. Til bil, båt og camping er dette en meget effektivt metode.

Hva er ozon?
ozoneOzon er et molekyl satt sammen av tre atomer oksygen. To atomer oksygen danner den grunnleggende oksygenmolekyl, dvs. det oksygenet vi puster som er vesentlig for liv. Det tredje oksygenatom kan løsne fra ozonmolekylet, og feste til molekyler av andre stoffer, og dermed endre deres kjemiske sammensetning. Det er denne evnen til å reagere med andre stoffer som danner grunnlaget for den effekten vi utnytter her.

Er ozonbehandling permanent luktfjerning?
askebeger I utgangspunktet, fjerner ozon lukt ved å ødelegge molekyler, bakterier og sporer som forårsaker ubehagelig lukt. Ozon (O3) er et meget reaktivt molekyl, og er svært rask til å reagere kjemisk med partikler som den kommer i kontakt med i luften og på overflater. Det ekstra oksygenatom i ozon fester seg til andre molekyler og forårsaker kjemisk endring av deres struktur for å lage ikke-støtende molekyler, som igjen eliminerer lukt.

Med dette i bakhodet, er det fornuftig at en situasjon med sterkere lukt (og mer lukt-forårsaker molekyler eller partikler) krever mer ozon å fjerne lukten. Det vil si det det må være nok ozon til å reagere med alle de offensive molekyler den møter. Dette krever enten en lengre ozonbehandling eller høyere konsentrasjon av ozon (en større ozon-generator).

Det er allikevel ikke slik at det løser problemet ved å kjøre store ozon-generatorer, eller kjøre maskinen i timesvis. Den største effekten får du om du kjører riktig mengde ozon i intervaller. Slik jobber du den «innover» i lagene som forårsaker dårlig lukt, og du når inn til kjernen.

Luktmolekyler som er brutt ned av ozon er endret for alltid. Dvs. de vil aldri forårsake dårlig lukt igjen. Dette betyr ikke at du ikke vil/ kan oppleve at lukt kommer tilbake etter ozon behandling. Dersom der er ekstreme mengder lukt (f.eks. en godt innrøkt bil), bryter du kun i overflaten.

Den beste metoden for suksess med en ozon maskin
Slik fjerner du røyklukt i bil Et vanlig scenario er der du har «prøvd alt» for å bli kvitt en lukt, men er fortsatt igjen med dvelende dufter som bare ikke synes å gå bort. En grunn til at ozon er effektive i slike situasjoner er ikke minst nettopp fordi det er en gass. Ozon kan effektivt «rense» et hvilket som helst sted hvor det er luft. Dette inkluderer luftkanaler, vegger, tak, AC-anlegg, teppe fiber, åpninger mellom stoler og panel, sprekker i vegger og mye mer. Ozon er i stand til å trenge inn i disse områdene og bryte ned lukt som finnes der.

Skal du oppnå et varig resultat med ozonmaskin, anbefaler vi at du bruker den som «siste finish» i en større rengjøringsjobb. Jo mer du klarer å fjerne ved å vaske, dess større er sjansen for at du lykkes 100%. Sjansen er faktisk ganske stor, selv i en bil det har vært røkt i over år. Jeg garanterer at du vil bli svært overrasket over resultatet. Ved god rengjøring før bruk av maskinen, har jeg sjelden opplevd å kjøre mer enn 2 runder. Oftest holder det med en runde.

Slik jobber du med en ozonmaskin

Plugg enheten i strømuttaket og sett den på et område i bilen hvor den står fritt.
Sett timeren på ønsket tid. (standard biler 30-40 min, store biler/ varebiler/ buss 40-60 minutter, kjellere 60-120 minutter, hele hus 120 minutter
Ozon er skadelig å puste inn. Forlat bilen, lukk alle dører og vinduer før maskinen begynner å jobbe.
La motor stå på med AC på omluft for også å rense luftkanalaer og AC anlegget
Etter at behandlingstiden er over lufter du godt med alle dører på vidt gap i 45 min slik at ozon luftes og går tilbake til oksygen.
Antallet behandlingssykluser en plass krever avhenger av alvorlighetsgraden av lukt, men det er mer effektivt å kjøre enheten i bølger/ sykluser enn non-stop i lengre perioder (aldri mer enn 4 timer om gangen).
NB! Ozon er farlig, skal du bruke dette må du sørge for at verken mennesker eller husdyr er i rommet når du har satt den i gang.
Sikkerhet!
Husk at både ozon og karbonmonoksid (eksos) kan være farlig i lukkede områder. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at du utfører denne behandlingen utendørs. Hvis du gjør dette inne i en garasje, bør du ha garasjeporten åpen.

Selv om ozon er veldig kraftig, har den har en veldig kort levetid. Når forurensninger som lukt, bakterier eller virus kommer i kontakt med ozon, blir de nedbrutt fullstendig ved oksydasjon. Ozon går tilbake til oksygen etter at den er brukt.